Yogya dienos prekybos sistema


yogya dienos prekybos sistema

Europos Komisija šiuo metu svarsto, ar šios geografinės nuorodos pagal būsimą susitarimą turi būti saugomos kaip Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, 22 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos geografinės nuorodos.

Komisija ragina visas valstybes nares ar trečiąsias šalis, visus fizinius ar juridinius asmenis, turinčius teisėtų interesų ir gyvenančius arba įsisteigusius kurioje nors valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje, teikti tinkamai pagrįstus prieštaravimo dėl tokios apsaugos pareiškimus. Prieštaravimo pareiškimai Komisijai turi būti pateikti per du mėnesius nuo šio pranešimo paskelbimo.

yogya dienos prekybos sistema

Prieštaravimo pareiškimai turi būti siunčiami e. Nurodytieji kriterijai vertinami Sąjungos teritorijos atžvilgiu.

yogya dienos prekybos sistema

Sąjungos teritorija, kalbant apie intelektinės nuosavybės teises, laikoma tik ta teritorija ar teritorijos, kuriose minėtos teisės yra saugomos. Kad šie pavadinimai galėtų būti saugomi Europos Sąjungoje, būtina sėkmingai baigti derybas ir priimti atitinkamą yogya dienos prekybos sistema aktą.

yogya dienos prekybos sistema

Geografinių nuorodų sąrašas  2 Indonezijos siūlomos geografinės nuorodos, saugotinos ES Produkto kategorija Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai prieskoniai ir kt.